Tüp Mide Ameliyatı Tedavisi

Tüp Mide Ameliyatı Tedavisi

Tüp mide ameliyatı günümüzde sıklıkla tercih edilen cerrahi müdahaleler arasında yer alır. Tüp mide ameliyatı işleminde mide bir muz görünümünde uzun bir tüp halini alır. Tüp mide ameliyatında laparoskopik yöntem ile midenin %80’lik kısmı çıkarılır. Bu sayede gıda alımı da kısıtlanmış olur. Bunun yanında tüp mide ameliyatının düşük düzeylerde olması gıda emiliminin azalmasını da sağlar. Tüp mide ameliyatında kişilerin iştahlarında azalma meydana gelir. Bunun yanı sıra kilo kaybı bile olmadan kişilerin insülin dirençleri de kırılmış olur.

Mide Küçültme Ameliyatı Ne Kadar Sürede Gerçekleştirilir?

Tüp mide ameliyatı ortalama 1,5 saat gibi kısa bir sürede gerçekleştirilir. Bu işlemde midenin çıkış ve giriş yönlerinin korunması sayesinde sindirim sistemlerinde devamlılık sağlanır. Tüp mide ameliyatından sonra risklerin düşük olması ve yan etkilerin az olması nedeniyle günümüzde sıklıkla tercih edilir.

Mide Küçültme Ameliyatlarından En Sık Hangisi Tercih Edilir?

Tüp mide uygulaması günümüzde etkinliği kanıtlanmış, risk oranı düşük operasyonlardan biridir. Bu nedenle günümüzde sıklıkla tercih edilir. Bu işlem 15 yıldır uygulanan en eski yöntemlerden biridir. Tıpta ismi sleeve gastrektomi olarak da bilinir.

Mide küçültme uygulamaları arasında günümüzde sıklıkla tercih edilenlerden bir diğeri de gastrik bypass olarak isimlendirilir. Gastrik bypass günümüzde sadece özel durumlarda kullanılır. Tip 2 şeker hastalığının ön planda olduğu durumlarda ve uzun süredir insülin kullanımı durumlarında, özellikle vücut kitle indeksi yüksek olan kişilerde ilk önce bu yöntem tercih edilir. Bunların dışında tüp mide ameliyatı olduktan sonra yeniden kilo alan hastalara da ikinci ameliyat olarak gastrik bypass yöntemi uygulanır.

Tüp Mide Ameliyatı Kimlere Uygulanabilir?

Tüp mide ameliyatı olacak kişilerin bazı şartları taşıması gerekir. Vücut kitle indeksi 40 kg/m2 üzerinde olanlar morbid obez olarak isimlendirilir ve bu kişilerde tüp mide ameliyatı uygulanabilir. Vücut kitle indeksi 35-40 arasında olan ancak şişmanlık nedeniyle tip 2 diyabet hastalığı, uyku apnesi, hipertansiyon problemleri olan kişilere ve bunun yanında obeziteye bağlı tip 2 diyabet ile metabolizma bozukluğu olup vücut kitle indeksi 30-35 arasında olan kişilere de uygulanabilir. Obezite ameliyatları estetik amaçlarla yani sadece kişilerin zayıflaması için yapılan uygulamalar değildir.

Tüp Mide Ameliyatı Kaç Yaşına Kadar Uygundur?

Mide küçültme ameliyatı 18-65 yaş arasında olan kişilere uygulanabilen bir yöntemdir. Kişilerin tüp mide ameliyatı olabilmeleri için vücut kitle indekslerinin 35 üzerinde olması gerekir. 18 yaş altında olan kişiler için obezite derecesi yanında çeşitli hastalıkların varlığı da önemli bir konudur. Hekim kararları dışında bu kişilerde ebeveyn onayı da alınması gerekir.

65 yaş üstü kişilerde sağlık durumu ile ameliyatın gerekli olup olmadığı konularının değerlendirilip ameliyata bu şekilde karar verilmesi gerekir.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Revizyon Ameliyatı Nedir?

Tüp mide ameliyatı sonrası revizyon ameliyatı tekrardan kilo alma, kaçak, ya da darlık gibi çeşitli komplikasyonlardan dolayı gerçekleştirilir. Revizyon ameliyatları çoğunlukla geri kilo alımı durumlarında yapılır.

Hastaların geri kilo almasının nedenleri arasında operasyondan sonra yeterince takip edilmemeleri, yetersiz bilgilendirme ya da bilinçli olsalar da doktor tavsiyelerine uymamaları bulunur. Bu sebeple hastalarda %20 ile %30 arasında geri kilo alma problemleri meydana gelir.

Uygulanacak olan revizyon ameliyatlarının doğru bir şekilde seçilmesi son derece önemlidir. Teknik açıdan düşünüldüğünde bu ameliyatlar çok daha zordur. Bu nedenle tecrübeli cerrahlar tarafından yapılması son derece önemlidir. Günümüzde şişmanlık ameliyatı sayısının artması nedeniyle revizyon ameliyatları da sık sık yapılmaya başlamıştır.

Yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıkları nükseden ve bunun yanında geri kilo alan hastalara bu ameliyat önerilir. Ameliyat tipine karar verilirken hastayla görüşmek ve bu şekilde karar vermek çok daha doğru olacaktır.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Hastalar Ağrı Hisseder Mi?

Tüp mide ameliyatı cerrahisi günümüzde laparoskopik olarak gerçekleştirilir. Bu işlem karın bölgesinin delinmesi ile çok küçük kesiler yardımıyla gerçekleştirilir. Laparoskopi, kapalı ameliyat olarak da isimlendirilir. Bu işlem robotik cerrahi ile de kolay bir şekilde uygulanabilir.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Normal Hayata Dönüş

Laparoskopik ameliyat uygulamalarında karın kasları ile zarın kesilmesi durumu söz konusu olmaz. Bu nedenle ameliyat sonrasında ciddi ağrı durumları yaşanmayacaktır. Ameliyatın ardından hastalara ağrı kesici verilerek süreci daha kolay bir şekilde atlatmaları sağlanır.

Tüp mide ameliyatı olanlar işlemin yapıldığı akşam yürümeye başlayabilirler. Çoğunlukla ameliyatın ikinci günü ciddi ağrı durumları söz konusu olmayacaktır. İlk günler hastada basınç hissi, gerginlik söz konusu olabilir. Bu durumun ağrı kesicilerle giderilmesi mümkün olur.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra İz Kalır Mı?

Tüp mide ameliyatı kapalı yöntemle yapıldığından sadece karın bölgesinde küçük bir kesi izi meydana gelebilir. Bu çizgiler de çok kısa sürede görünme olacaktır.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Ne Kadar Kilo Verilir?

Tüp mide ameliyatı sonrası, ameliyattan 5 yıl sonra fazla kiloların yarısından fazlası kaybedilir. Bu yöntem kilo verme aşamasında gastrik bypassa eş değer olması ile dikkat çeker. Emilim bozukluğu sorunları bypass işlemine oranla çok daha az olduğu için tüp mide ameliyatından sonra sürekli vitamin ve mineral desteği gereklidir. Tüp mide ameliyatının uzun dönemde etkisini kaybetmesi durumunda yeniden kilo alımı durumları söz konusu olur. Böyle bir durumda ikinci ameliyat için gastrik bypass tercih edilir.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Yeniden Kilo Alınır Mı?

Tüp mide ameliyatından sonra yeniden kilo alma durumları söz konusu olabilir. Ameliyatın ardından %5-10 arasında morbid obez görülme olasılığı vardır. Bu sebeple tüp mide ameliyatı olan kişilerin tekrardan kilo almalarının engellenmesi amacıyla hastaların uzmanlar tarafından gözetim altında tutulması gerekir.

Tüp mide ameliyatı olan kişilerin diyetisyen ve psikologların olduğu bir obezite ekibi tarafından takip edilmesi son derece önemlidir. Hastaların ömür boyu takibini amaçlayan bu yaklaşım sayesinde hastaların kilo almalarına neden olabilecek veya sağlığını olumsuz bir şekilde etkileyecek durumlara karşı destek sağlanır.

Robotik Cerrahi ile Tüp Mide Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genel cerrah tarafından kilo kontrolü amacıyla ameliyat önerilmesi halinde bu kişiler robotik cerrahi kullanılarak gerçekleştirilen obezite ameliyatları için aday olabilir. Robot yardımlı laparoskopi ameliyatı ile küçük kesiler ile hastalara istenen şekillerde müdahale edilebilir. Robotik cerrahi, üroloji, jinekoloji, kalp cerrahi, genel cerrahi gibi tıbbın pek çok alanında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle morbid obez hastalarına çeşitli işlemler uygulanabilir.

Tüp Mide ile Gastrik Bypass arasındaki Farklar Nelerdir?

Gastrik bypass ameliyatları uzun yıllardır ağır şeker hastaları olan ve yemek borusunda ciddi yaralar bulunan hastalara uygulanır. 20 yıllık geçmişe sahip olan gastrik bypass ameliyatları günümüzde yerini tüp mide ameliyatlarına bırakmıştır.

Tüp mide ameliyatlarının yaygınlaşmasının önemli nedenlerinden biri anatomik yapı olarak ifade edilebilir. Gastrik bypass ameliyatında midenin küçültülmesi yanında safra kesesi ile bağırsak kolları da yer değiştirilir. Bu sayede hastaların gıda alımlarında kısıtlama söz konusu olur. Tüp mide uygulamasında ise midenin açlık hormonlarının salgılandığı kısım dahil olmak üzere bir kısım çıkarılır. Bağırsaklarda değişiklik söz konusu olmadığı gibi anatomik yapıda da değişiklik yapılmaz.

Her iki ameliyattan sonra da hastaların iyi bir şekilde takip edilmemesi durumunda tekrardan kilo almaları sorunları meydana gelebilir. Kilo alımı sorunu olması halinde tüp mide ameliyatlarının revize edilmesi önemli bir konudur. Ancak gastrik bypass ameliyatında anatomik yapının değiştirilmesi nedeniyle tekrar edilmesi mümkün değildir.

Mide jejenum birleşiminde ülser oluşumu ya da bağırsakların dolaşması gibi gastrik bypassa özgü çeşitli riskler bulunur. Ancak tüp mide ameliyatlarında risk oranları oldukça azdır. Bunun yanında gastrik bypass ameliyatı sonrası mineral, protein, vitamin eksikliği, ishal gibi sorunlar tüp mide ameliyatına oranla daha fazla görülür.

Tüp Mide Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Mide küçültme ameliyatı riskleri bu işlemi yaptıracak kişiler tarafından merak edilen bir konudur. Tüp mide ameliyatı ardından nadir de olsa hastalarda kaçak veya kanama sorunları meydana gelebilir. Bu gibi durumlar hastaların yaşamlarını tehdit edebileceği için hızlı bir şekilde müdahale edilmesi önemlidir. Bu komplikasyonların meydana gelmesi durumunda hızlı bir şekilde düzeltme işlemleri yapılmalıdır.

Tüp mide ameliyatları büyük cerrahi operasyonlar olarak geçer. Diğer büyük cerrahi operasyonlarda olduğu gibi ameliyattan sonra birtakım riskli durumlar meydana gelebilir. Tüp mide ameliyatındaki riskler kişilerin kilosuna ve yaşına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Tüp mide ameliyatı ile gastrik bypass ameliyatının risklerini ele aldığımızda bu operasyonun ölüm riski son derece düşüktür. Bu işlemdeki risk safra kesesinin alınması işlemindeki risk kadardır. Tüp mide ameliyatı öncesi kişiler uzman doktorlar tarafından tüp mide riskleri konusunda bilgilendirilirler. Obezite ameliyatları estetik amaçlarla gerçekleştirilen uygulamalar değildir. Morbid obez hastalarının obezite nedeniyle ömürleri 10-15 yıl kısaldığı için obeziteye bağlı riskler tüp mide ameliyatı risklerinden çok daha fazladır.

Mide küçültme ameliyatı olan kişilerde karaciğer yağlanması, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, böbrek hastalıkları riskleri de ortadan kalkacaktır. Bu nedenle mide küçültme ameliyatı riskinin az olması ve diğer ameliyat riskini azaltması özelliği bulunan bir işlemdir.

Tüp Mide Ameliyatında Kaçak Belirtileri

Obezite ameliyatlarının ardından hastalara ağızdan bir sıvı içirilir. Midedeki kaçak sorunlarının takip edilmesi açısından bu sıvı son derece önemlidir. Hastalar ameliyatın ardından 3 gün boyunca hastanede gözetim altında tutulurlar. Bu süreçte uzman cerrahlar tarafından yakından takip edilirler.

Gastrik bypass ya da tüp mide ameliyatı olan kişilerin hastaneden taburcu olduktan sonra iki konuda dikkatli olması gerekir. Bunlar;

·         Sebebi belli olmayan ateş

·         Yeni başlayan karın ağrısı

Tüp mide ameliyatından sonra bu belirtilerin meydana gelmesi durumunda hastaların vakit kaybetmeden doktora gitmesi gerekir.

Mide Küçültme Ameliyatı Sonrası Beslenme

Hastaların mide küçültme ameliyatı sonrası beslenme konusunda dikkatli olması son derece önemli bir konudur. Mide ameliyatlarının başarılı olmasında hastaların yeni bir yaşam tarzı benimsemesinin önemi oldukça fazladır. Endokrinoloji ve metabolizma uzmanları ile iş birliği içerisinde oluşturulan diyet programlarına harfiyen uyulmalıdır. Bunun yanında gerekli olması halinde hastaların düzenli olarak vitamin ve mineral takviyeleri de kullanmaları gerekir.

Tüp mide ameliyatı sonrası protein beslenmede son derece önemli bir yere sahiptir. Gün içerisinde yaklaşık olarak 60 gram protein tüketimine özen gösterilmesi gerekir. Öğünlerin atlanmaması dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alır. Hastaların gün içerisinde en az 3 öğün tüketmeye özen göstermeleri gerekir. 3 ana öğün yanında 2 ara öğün tüketilmelidir. Bu şekilde mide aşırı doldurulmaz ve metabolizmada hızlı bir şekilde çalışır.

Tüp mide ameliyatı sonrası hastaların yemek masasında oturarak yemek yemeye özen göstermesi önemlidir. Ana yemekler için en az yarım saat ayrılması gerekir. Mutfak tezgahında, TV karşısında ya da bilgisayar karşısında yemek yememeye özen gösterilmelidir.

Yemeklerin küçük parçalara ayrılmış bir şekilde küçük porsiyonlar halinde hazırlanması son derece önemlidir. Çok fazla yemek yemenin önüne geçilmesi bakımından küçük tabak, çatal ve kaşık kullanımına özen gösterilmelidir. Yiyecekler yavaş bir şekilde yenilmelidir ve bunun yanında iyi bir şekilde çiğnemek son derece önemlidir. Servis tabakları ile tencerelerin masada bulundurulmamasına özen gösterilmelidir.

Günde en az 6-8 bardak kalorisiz, kafeinsiz ve gazsız içecek tüketilmesi önemli bir konudur. Yemeklerden yaklaşık yarım saat öncesinde hiçbir şey içmemek daha doğru olacaktır. Bu sayede mide bulanması sorunları engellenmiş olur.

Ameliyatı yapan uzman doktorun önermiş olduğu vitamin ve minerallerin düzenli bir şekilde kullanımı önemlidir. Doktora sorulmadan başka ilaç ya da takviye alınmamalıdır. Mide ameliyatlarının bir diyet gibi görülmemesi gerekir. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi halinde hastalar yavaş yavaş kilo vermeye başlayacaklardır.

Mide Küçültme Sonrası Egzersiz

Mide küçültme ameliyatı sonrası egzersiz yapmaya özen gösterilmelidir. Uzman gözetiminde gerçekleştirilen düzenli spor programları, obezite ameliyatlarının başarısında büyük rol oynar. Daha önce egzersiz yapmamış olan kişilerin bir program benimsemesi zor olabilir. Fazla kiloların verilmesi ile ve kişiler sevdikleri sporları yaptıkça spor yapma alışkanlığı kazanmak çok daha kolay olacaktır.

Mide ameliyatı sonrası spor yapma konusunda temel prensiplere dikkat edilmesi önemli bir konudur.

·         Hastaların doktor onayı olmadan spora başlamaması gerekir. Bunun yanında yapılması planlanan egzersizlerin de doktora danışılması önemli bir konudur.

·         Egzersiz yapmaya ameliyattan yaklaşık 3 ay sonrasında başlamak gerekir. Hızlı kilo vermek amacıyla asla önerilenden daha uzun süre spor yapılmamalıdır.

·         Ameliyattan sonra erken dönemlerde hastalar için ideal egzersiz yürüme olacaktır. Doktorların önerdiği süre ve tempolarda yürümeye özen gösterilmelidir.

·         Ameliyattan 6 hafta sonra doktorun onay vermesi durumunda ağırlık kaldırma ve karın hareketlerine başlanabilir.

·         Kişilerin sevdiği egzersizleri yapmaya özen göstermesi oldukça önemli bir konudur. Bu egzersizler kas ve kemik yapısının gelişmesine yardımcı olur. Bunun yanında kişilerin kondisyonlarının artmasını da sağlar.

·         Yüzme ile fitness mide küçültme ameliyatı olan kişiler için idealdir.

Tüp Mide Ameliyatında Vitamin ve Mineral Takviyesi Gerekir Mi?

Tüp mide ameliyatı sonrası multivitamin kullanımı ilk 1 ay boyunca ağızda eriyen şekilde olmalıdır. Tüp mide ya da gastrik bypass ameliyatı olan hastaların uzman doktorlar tarafından düzenli olarak kan değerlerinin kontrol edilmesi gerekir. Bu ameliyattan sonra hastalar her zaman beslenme ve diyet uzmanlarının takibinde olmalıdır.

Ameliyatın ardından kişilerin makarna, pilav, karbonhidrat, ekmek gibi gıdalardan uzak durması gerekir. Düzenli spor son derece önemlidir. Bunun dışında yemeklerin küçük öğünler şeklinde ve sık sık tüketilmesi önemli bir konudur. Hastaların kalorili sıvı gıdalardan uzak durması gerekir. Tüp mide ameliyatından sonra hastaların beslenme kurallarını ihlal etmesi durumunda istenen başarı elde edilemez.

Cerrahi operasyonun ardından kişiler kilo verdikleri için çok daha rahat bir şekilde hareket edebilirler. Akciğerleri rahatladığı için daha iyi efor sarf etmeleri de mümkün olur.

Türkiye’de Tüp Mide Ameliyatı

Türkiye tıbbi açıdan oldukça gelişmiş ülkeler arasında yer alır. Bu nedenle pek çok uluslararası turist tüp mide ameliyatını Türkiye’de olmayı tercih eder. Ülkede dövizin yüksek olması nedeniyle tedavi, yeme, içme, konaklama masrafları son derece uygundur. Türkiye’de tüp mide ameliyatı hakkında daha detaylı bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

 

Yorum Yazın

Ücretsiz Danışmanlık