Kemik Kanseri Nedir?

Kemik Kanseri Nedir?

Kemik iliği kanseri tedavisi zor hastalıklar arasında yer alır. Kemik kanseri oldukça nadir görülen kötü huylu tümör türlerinden biridir. Gelişen toplam 100 kanserden yalnızca biri kemik tümörü kanseridir. Kemik kanserinin vücudun herhangi bir kemiğinde başlaması mümkündür. En fazla leğen kemiğinde ya da kol ve bacaklarda bulunan uzun kemiklerde meydana gelir. İyi huylu kemik tümörleri kötü huylu olanlara göre daha fazla görülür. Kemik kanserlerinin komşu organlara ve akciğer gibi uzak organlara yayılması mümkündür. Bazı kemik kanseri türleri çocuklarda görülür, bazıları ise genelde yetişkinlerde görülür.

Kemik kanseri iskelet sisteminde meydana gelen burada doku tahribatına neden olan kötü huylu tümörlere verilen isimdir. Kemik veya eklem kıkırdağında meydana gelen kanserler primer kemik kanseri olarak isimlendirilir. Primer kemik kanseri, vücudun başka yerlerinde meydana gelen metastaz yapmış kanserleri kapsamaz. Bu kanser türleri, kemiğe metastaz yapmış meme kanseri gibi organ ya da doku ismi ile adlandırılır. Kemik kanserinde olağan tedavi yöntemleri cerrahidir. Erken tanı ve tedaviler ile genelde olumlu sonuçlar elde edilir.

Kemik Kanseri Neden Meydana Gelir?

Genelde kişilerde neden kemik kanseri meydana geldiği belli değildir. Bunun yanında kemik kanseri riskinde artışa sebebiyet veren bazı durumlar bulunur. Bu faktörler;

·         Kemik yenileme döngüsünde bozukluk ile karakterize olan hastalığı olan kemiğin paget hastalığı olan kişiler

·         Başka bir sebep ile daha önce radyoterapi alanlar

·         Çocukluk döneminde retinoblastom isimli göz kanserine yakalanan kişilerde kemik kanseri meydana gelme olasılığı daha yüksektir. Bunun sebebi aynı kalıtsal hatalı genin bu iki hastalığa neden olmasıdır.

·         Li-Fraumeni sendromu isimli nadir genetik rahatsızlığı bulunan hastalarda normalde kanserli hücrelerin büyümesini baskılayan gende mutasyon görülür.

·         Göbek fıtığı ile doğan bebeklerin Ewing sendromu türünde kemik kanseri geliştirme olasılığı 3 kat daha fazladır.

Kemik Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Kemiğin kötü huylu tümörleri çoğunlukla geç bir şekilde fark edilir. Bunun nedeni semptomların sıklıkla belirsiz olmasıdır. Kemik kanserinde genelde ağrı ve şişlik durumları söz konusudur. Bu belirtiler kemik iltihabı, spor yaralanması gibi farklı sebepler nedeniyle de meydana gelebilir.

Çoğunlukla çocukları kol ve bacak ağrısından şikayet eden anne ve babalar bu durumu büyüme ve gelişmeye bağlarlar. Fakat büyüme nedeniyle meydana gelen ağrılar genellikle gece yatarken meydana gelir. Kötü huylu kemik tümörlerinde ağrı durumları çoğunlukla devamlı artarak devam eder. Bunun yanında bu ağrılar gün boyunca görülür. Bu nedenle günlük yaşamında sürekli olarak kemik ağrısı bulunan bireylerin zaman kaybetmeden doktora görünmesi son derece önemlidir. Kemik kanseri belirtileri içerisinde en yaygınları;

·         Etkilenen bölgede şişme, hassasiyet ve kızarıklığa sebebiyet veren iltihap

·         Zaman içerisinde kötüleşen ve sürekli devam eden kemik ağrısı durumları

·         Kemiklerde normalden çok daha kolay meydana gelen kırılmaya sebep olan zayıflama

·         Etkilenen kemiğin ekleme yakın olması durumunda kişilerin hareketinde kısıtlılık

·         İstemsiz olarak sürekli kilo kaybı görülmesi

·         Kemik üzerinde gözle görülebilir derecede belirgin olan yumrular

·         Yorgunluk durumları şeklindedir.

Kemik Kanseri Türleri

Kemik kanserleri, kanserin başlamış olduğu hücre tipine bağlı olarak farklı alt tiplere ayrılır. En yaygın görülen kemik kanseri türleri; Osteosarkom, kondrosarkom, Ewing sarkomdur.

Osteosarkom, en sık karşılaşılan kemik kanseri türleri arasında yer alır. Osteoblast olarak isimlendirilen kök hücrelerinden köken alma özelliği bulunur. Bu tümörlerde kanserli hücreler kemik dokusunda meydana gelir. Bu kanser türü genellikle çocuklarda ve yetişkinlerde, bacak ve kol kemiklerinde meydana gelir. Nadir olarak osteosarkomlar kemik dışında farklı dokularda da meydana gelebilir. Bunlar ise ekstraskeletal osteosarkomlar olarak isimlendirilir. Aşırı kemik büyümesi durumu ile karakterize hastalık olan kemiğin paget hastalığı olanlarda osteosarkom riski daha fazladır.

Kondrosarkom, kemik kanserinde ikinci yaygın türdür. Bu tümörler ilk önce eklem kıkırdağında meydana gelir ve sonrasında kemiğe sıçrar. Kondosarkomda kanserli hücreler kıkırdak dokularda meydana gelir. Çoğunlukla orta yaşlı ya da erişkin bireylerde leğen kemiği, kol ve bacak bölgelerinde meydan gelir.

Ewing sarkom yaygın olarak çocuk ve gençlerde görülür. Leğen, kol ve bacak kemiklerinde meydana gelir. Kemik dışında yağ, kas ya da kan damarları gibi yumuşak dokularda da oluşabilir.

Türkiye’de Kemik Kanseri Tedavisi

Kemik kanserinde kullanılan tedavi çeşitleri birtakım faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Tedaviyi etkileyen faktörler arasında;

·         Kanserin vücutta bulunduğu yer

·         Kemik kanseri türü

·         Kanserin agresiflik derecesi

·         Yayılım gösterip göstermediği yer alır.

Cerrahi tedavi ile kanser ve onu çevreleyen kemik dokusunun çıkarılması sağlanır. Kemik kanseri için en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden biridir. Tam bir tedavinin sağlanması için cerrahi müdahale ile kanserli hücrelerin tam anlamıyla çıkarılması sağlanır. Kanser dokusunun bir kısmının çıkarılmaması halinde kitlede büyüme devam edecektir. Bu gibi durumlarda radyoterapi gibi ek tedavilerin uygulanması gerekir. Ekstremite koruyucu cerrahi ya da ekstremite kurtarma cerrahisi, uzuv kesilmesine gerek olmadan cerrahi müdahalenin sağlanması anlamını taşır. Bunun yanında işlemden sonra kişilerin ilgili kol ya da bacaklarını kullanabilmesi adına rekonstrüktif cerrahiye ihtiyaçları olabilir. Bu durumda çıkarılan kemiğin yerini doldurmak adına vücudun farklı kısımlarından kemik alınarak veya yapay kemik kullanımı ile işlem gerçekleştirilir. Bazı durumlarda ekstremite koruyucu cerrahi ile kanserli dokuların tamamen alınması mümkün olmaz. Bu gibi durumlarda kanserli uzvun kesilmesi işlemleri gerçekleştirilir. Cerrahi yöntemlerde yaşanan gelişmeler sayesinde bu durum günümüzde nadir olarak gerçekleşir.

Radyoterapi, pek çok kanser türünün tedavisinde sıklıkla kullanılır. Bu yöntemde yüksek enerjili X ışınları ile kanser hücrelerine işlem uygulanır. Bu yöntem cerrahiye ek olarak verilebileceği gibi cerrahi gereksinimi olmayan hastalara da tek başına uygulanabilir. Ewing Sendromunda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Diğer kemik kanseri durumlarında da kombinasyon tedavi türüne ek olarak kullanılır. Bu yöntemden bazı durumlarda etkili sonuçlar elde etmek mümkün olur.

Kemoterapi kanser hücrelerinin yok edilmesi amacıyla güçlü ilaçların kullanılması işlemine verilen isimdir. Ewing sarkomu olan ya da yeni bir osteosarkom tanısı bulunan hastalara çoğunlukla kemoterapi tedavisi uygulanır. Kemoterapi tedavisi radyoterapi ile birlikte gerçekleştirilebilir.

İmmunoterapi, kanser hücrelerinin büyümesine neden olan molükülü hedef alan ve onunla etkileşim sağlayarak etki gösteren ilaçların kullanıldığı tedavi çeşididir. Osteosarkomlu hastalarda bu tedavi yöntemi kullanılabilir. Hastaya diğer tedavi seçeneklerine ek olarak verilmesi de mümkündür.

Türkiye’de Uygun Fiyatlı Kemik Kanseri Tedavisi

Kanser tedavisi son derece zor ve masraflıdır. Bu sebeple pek çok hasta kendi ülkesinde tedavi olmakta zorluk çeker. Bu da kemik kanseri olan kişileri farklı ülkelerde tedavi olma yöntemleri araştırmaya zorlar. Türkiye kemik kanseri tedavisinde avantajlı bir seçenektir. Uzun süreli tedavi gereksinimi olan bu hastalıkta başarılı ve en uygun şekilde tedavi sağlanır.

Türkiye’de döviz kurunun yüksek olması, yabancı hastaların Türkiye’de uzun süre kalmasını ve tedavi görmesini kolaylaştıran bir durumdur. Kemik kanseri için ameliyata hazırlanma ve Türkiye’de kalma için ev ve otel kiralama işlemleri son derece uygun fiyatlara gerçekleştirilir. Tedavi masrafları da farklı ülkelere göre oldukça ekonomiktir.

 

Yorum Yazın

Ücretsiz Danışmanlık