Türkiye’de Meme Büyütme Ortalama Maliyeti Ne Kadardır?

Türkiye’de Meme Büyütme Ortalama Maliyeti Ne Kadardır?

Meme büyütme ameliyatı augmentasyon plastisi olarak da isimlendirilir. Bu uygulama ile memelerin hacimlerinin artırılması amaçlanır. Bu uygulamada meme implantlarının göğüs kasları altına ya da meme dokusu altına yerleştirilmesi işlemleri gerçekleştirilir. Mem büyütme ile ilgili merak ettiğiniz bütün konuları yazımızda bulabilirsiniz.

Meme Büyütme Ameliyatı Neden Yapılır?

Meme büyütme ameliyatları çeşitli sebeplerle gerçekleştirilebilir. Memelerden birinin diğerine göre daha küçük olması veya her iki memenin de küçük olması kadınlarda özgüvenle alakalı olarak çeşitli problemlerin yaşanmasına neden olur. Bu durumların bireyleri rahatsız etmesi halinde plastik cerrahi bölümüne başvurarak muayene olmak mümkündür.

Bunun yanında meme kanseri ameliyatından sonra meme estetiği operasyonu içerisinde yer alan meme büyütme ameliyatlarının gerçekleştirilmesi mümkündür. Meme büyütme ameliyatı süreci ve sonrasında karşılaşacak görüntü ile ilgili doğru beklenti içerisinde olmak adına cerrahlarla iyi bir şekilde iletişim kurulması önemli bir konudur.

Meme Büyütme Ameliyatlarında Kullanılan İmplantlar Nelerdir?

Meme büyütme uygulaması için hastaların kendilerinin vücudunda bulunan yağ dokusu ya da kök hücreleri kullanılabilir. Bunun yanında silikon veya tuzlu su içeren implantların kullanılması da mümkündür. Vücudun kendi dokularının kullanıldığı ameliyatlarda karnın iki yanında yer ala yağ tabakalarından elde edilen yağların meme dokusuna yerleştirilmesine yönelik işlemler gerçekleştirilir.

Yağ dokularının memede kalıcı olabilmeleri için damarlar tarafından beslenmesi son derece önemlidir. Yeni damarlanmanın oluşturulması açısından kök hücrelerin beraber nakledilmesi gerekmektedir. İmplantlar, silikon kılıf içerisinde bulunan tuzlu su veya yine silikon içerisinde bulunan bir jelden meydana gelebilirler. Tuzlu su bulunduran implantların yerine yerleştirilmesinin ardından steril salin sıvısı ile doldurulması işlemleri gerçekleştirilir.

Hastalar Meme Büyütme Ameliyatlarına Nasıl Hazırlanır?

Meme büyütme ameliyatı öncesi hastaların memelerin büyüklüğü, görünümü ve hissi ile alakalı olarak plastik cerrahlar ile görüşmeleri önemlidir. Cerrahlar hastaların meme yapılarını incelerler ve meme yapısına bağlı olarak gözyaşı damlası, düz, dokulu, yuvarlak şekillere sahip içerisinde tuzlu su ya da silikon jel bulunan farklı tipteki implantlar arasından seçim yaparlar.

Sigara kullanan kişilerin ameliyattan önce sigarayı bırakması oldukça önemli bir konudur. Bunun yanında cerrahla görüşme sırasında hastaların kullandıkları bütün ilaçları doktoruna bildirmesi önemlidir. Kullanılan ilaçlar içerisinde ağrı kesici, kan sulandırıcı gibi ilaçlar varsa doktor ameliyattan önce bu ilaçların bırakılmasını isteyebilir. Ameliyattan bir gün önce gece 12’den sonra bir şey yiyip içmemek gerekir. Bunlar genel anestezi sırasında meydana gelebilecek komplikasyonların en aza indirilmesi açısından son derece önemlidir.

·         Meme implantları göğüslerde meydana gelebilecek sarkma durumlarına engel olmaz. Sarkan göğüslerin düzeltilmesi için göğüs büyütme yanında mastopekti isimli göğüs dikleştirme uygulamaları da gerçekleştirilmelidir.

·         Meme implantlarının ömür boyu kalıcılığı ile ilgili herhangi bir garanti bulunmaz. Tercih edilen implantların ömürleri birbirlerinden farklı olabileceği gibi ortalama olarak yaklaşık 10 yıllık bir ömrü bulunur.

·         İmplantların takılması işleminden sonra takılan bu implantlarda sızdırma ya da yırtılma denilen implant reptürü nadir de olsa meydana gelebilecek bir durumdur.

·         Meme büyütme ameliyatı sonrası kilo alma veya verme durumlarında meme görüntüsünde değişiklik durumları söz konusu olabilir. Bunun yanında yaşın ilerlemesine bağlı olarak memelerde değişiklik durumları söz konusu olacaktır. Bu gibi durumlar nedeniyle hastalara ileride tekrardan bir cerrahi müdahale olasılığı olabilir.

·         Meme büyütme ameliyatından sonra mamogram sonuçlarının yorumlanması son derece zor olacaktır. Bu nedenle meme implantı bulunan kişilerde rutin mamogram kontrollerinin yanında özel tetkiklere de ihtiyaç duyulur.

·         Uygulamadan sonra hastalar kendi istekleri ya da doktor tavsiyesi ile bir gece hastanede kalabilirler. Bunun yanında herhangi bir problem olmaması halinde aynı akşam da evlerine dönebilirler. Bazen meme dokusuna dren konulması gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

·         :Meme büyütme işlemi her zaman genel anestezi altında gerçekleştirilen bir uygulamadır. Bazen verilen hafif bir sedatif ile lokal anestezi altında da meme büyütme cerrahisi yapılabilir. Bu ameliyat yaklaşık olarak 1-2 saat gibi bir sürede gerçekleştirilir.

Meme Büyütme Ameliyatı Nasıl Gerçekleştirilir?

Meme implantı yerleştirme işlemi için cerrahlar üç olası yerden birinden kesi işlemini gerçekleştirebilir. Bunlar;

·         Meme ucunun etrafı

·         Meme altında bulunan kıvrım

·         Kolun alt kısmı

Kesi açıldıktan sonra cerrah, göğüs dokusunu göğüs kasları ve bağ dokusundan ayırır. Göğüs duvarının en dışta bulunan kasının arka ve ön kısımlarında bir cep oluşturulur. Cerrahlar meme implantlarını bu cep içerisine yerleştirirler. Sonrasında ise göğüs ucunun arka kısmında ortalanması sağlanır.

Salin implantlar boş bir şekilde yerleştirildikten sonra steril tuzlu su ile doldurulması sağlanır. Silikon meme implantları öncesinde silikon jel ile doldurulmuş olurlar. İmplantların yerlerine yerleştirilmesinden sonra cerrahlar açmış oldukları kesileri dikiş yardımıyla kapatırlar. Sonrasında cilt yapıştırıcı ve cerrahi bantlar ile ameliyat yeri bandajlanır. Skar oluşumlarının en aza indirilmesi bakımından kesi yerlerinin seçimi oldukça önemli bir konudur.

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası Neler Yaşanır?

Meme büyütme ameliyatı sonrası bazı durumlar söz konusu olabilir.

·         Ağrı ya da şişlik gibi durumlar ameliyattan birkaç hafta sonra meydana gelebilecek durumlardır. Bunun yanında morarma da meydana gelebilir. Yara izleri zaman içerisinde solsa da tamamen yok olma durumları söz konusu olmayacaktır.

·         Doktorlar hastaların rutin yaşamlarına dönmeleri ile ilgili olarak gerekli açıklamaları yapacaktır. Vücudun aktif bir şekilde çalışmasını gerektiren işlerde çalışmayan hastalar birkaç hafta gibi bir sürede işlerine dönebilirler.

·         Ameliyattan en az birkaç hafta sonrasına kadar hastaların kan basınçlarını yükselten yorucu aktivitelerden kaçınması gerekir. İyileşme esnasında göğüslerin fiziksel temas ya da sarsıntılara karşı duyarlı olacağının unutulmaması oldukça önemlidir.

·         İyileşme sırasında meme implantlarına destek sağlamak ve konumlandırılmasını korumak için spor sütyeni ya da sıkıştırma bandajı kullanılmalıdır. Hastalar için gerekli olan sütyenler doktorlar tarafından tavsiye edilir. ağrı kontrolleri doktorun yazmış olduğu ağrı kesiciler ile sağlanabilir.

·         Göğüste sıcaklık ya da kızarıklık durumlarının fark edilmesi ya da ateşlenme durumlarında mutlaka doktora başvurmak gerekir. Yine aynı şekilde göğüs ağrısı ya da nefes darlığı gibi durumlarda da doktora başvurmak önemlidir.

·         Cerrahların vücut tarafından emilmeyen dikişler kullanması halinde bunların çıkarılması için takip randevusuna ihtiyaç duyulur.

Meme Büyütme Ameliyatı Sonuçları Nelerdir?

Meme büyütme ameliyatları göğüslerin şekli ve boyutunun değiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Ameliyat işlemi hastaların vücudunun imajının değişmesine yardımcı olur. Bunun yanında kişilerin güveninin artmasını da sağlayacaktır. Ameliyattan sonra kişilerin kilo alması ya da kilo vermesi durumlarında göğüslerin görünümlerinde değişiklikler meydana gelebilir. Hastalar göğüslerin görünümünden memnun kalmazlarsa değişiklik yapılması için daha fazla ameliyata ihtiyaç duyulabilir.

Meme Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Meme ameliyatı yaptırmayı düşünen kişilerin meme ameliyatı riskleri konusunda bilgili olması oldukça önemli bir konudur. Her ameliyatın birtakım riskleri vardır. Meme büyütme operasyonu da cerrahi bir işlem olduğundan bazı risk durumları söz konusu olabilir. Bunlar;

·         İmplant kaçağı ya da rüptürü

·         Meme implantının şeklinin bozulmasına neden olan yaralı doku

·         Meme ucunda ve memede his kayıpları ya da değişiklikleri

·         Memede ağrı sorunları

·         Memede enfeksiyon problemleri

Bu gibi komplikasyonlar meydana geldiğinde düzeltmek, implantları değiştirmek ya da çıkarmak için farklı operasyonların uygulanması gerekebilir.

Silikon Protez Kullanarak Meme Büyütme Ameliyatı Kanser Yapar Mı?

Meme protezleri çok eski zamanlardan beri kullanılır. Bunun yanında meme protezi üretim teknolojilerinde de ciddi yol katedilmiştir. İlaç ve tıbbi cihaz onayı ve ruhsatlandırması ile alakalı çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından farklı firmaların protezleri onay almıştır. Bu protezlerin kanser yaptığı ile alakalı herhangi bir çalışma bulunmaz. Bunun yanında bu protezleri taktıran anneler bebeklerini rahat bir şekilde emzirebilir.

Meme Protezlerinin Hangi Yöntemle Yerleştirileceğine Nasıl Karar Verilir?

Meme altı katlantı bölgesinden meme protezi yerleştirme işlemi sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biridir. Bu yöntemin tercih edilmesinde en önemli etkenler hızlı ve güvenli olmasıdır. Ameliyattan sonra meydana gelen izler genellikle oldukça iyi bir şekilde iyileşir. Bunun yanında meme altında kaldığı için görünme gibi durumlar söz konusu olmaz. Meme duyu kaybı ya da ameliyat sonrası emzirme problemlerinin görülme olasılığı oldukça düşüktür.

Meme protezlerinin meme başı etrafından yerleştirilmesi için pembe kahverengi alanın belli bir çap üzerinde olması gerekir. Bu şartları sağlaya kişilerde iz kalma durumları son derece makul seviyelerde gerçekleşir. Bu yöntem nispeten daha kolay olduğundan ameliyat daha kısa sürelerde gerçekleşir. Meme başında his kayıpları sorunu oluşması riskleri düşüktür.

Koltuk altından meme protezi yerleştirilmesi bazı hastalar tarafından özellikle tercih edilir. Yoğun kıvamlı protezlerin yerleştirilmesi açısından tecrübe gerektiren bir yöntemdir. Çok yaygın kullanılan yöntemlerden biri değildir.

Meme Protezinin Ne Kadar Derine Yerleştirileceğine Nasıl Karar Verilir?

Meme protezleri çoğunlukla kas altı ve kas üstü olacak şekilde yerleştirilirler. Burada önemli olan meme protezinin pektoralis majör isimli kasın ön kısmına mı yoksa arkasına mı yerleştirileceğidir.

Kas altı meme protezi yerleştirme avantajı, bu işlemde meme protezinin üzeri daha kalın bir doku ile örtüldüğü için protez kenarları çok fazla ele gelmeyecektir. Bu sayede daha doğal sonuçlar elde edilir ve bunun yanında kapsül kontraktürü isimli deformasyon durumunun gelişme riskleri çok daha az olur. Ameliyattan sonra meydana gelen ağrı durumları kas üstü yönteme göre daha fazladır.

Kas üstü meme protezi yerleştirme uygulamalarında meme protezinin üzeri daha ince doku tabakası ile örtülür. Bu ameliyatlarda meme görüntüleri daha belirgin olacaktır. Ancak bu yöntemde protezlerin kenarlarının elle fark edilme durumları söz konusudur. Bazı araştırmalara göre bu yöntemde kapsül kontraktürü gelişme riskleri kas altı yöntemler ile kıyaslandığında son derece fazladır. Çoğunlukla ameliyat sonrasında çok fazla ağrı durumu söz konusu olmaz.

Meme Protezi Şekline Nasıl Karar Verilir?

Meme büyütme cerrahisinde genel olarak kullanılan protezler iki şekildedir. Bunlar; yarım küre ve göz yaşı olarak isimlendirilir. Yarım küre protezler bir kürenin yarısına benzer şekildedir. Bu protezlerin çoğunlukla şekilleri düzgündür. Bunun yanında genellikle hacim eksiği bulunan memelerde tercih edilirler.

Gözyaşı protezler şekil bakımından doğal memeye daha çok benzer. Alt kutup kısmı daha dolgun bir yapıya sahiptir. Üst kısmı ise ince yapılıdır. Bu protez çeşitlerinde tek bir tip bulunmaz. Kişilerde meydana gelen deformitenin şekline göre bazı farklı şekilleri bulunur. Çoğunlukla hacim eksikliğinin yanında şekil bozukluklarının düzeltilmesi amacıyla da tercih edilir.

Meme Büyütme Ameliyatları Hangi Durumlarda Yapılabilir?

Meme büyütme ameliyatı genellikle kadınların meme büyüklüklerinden memnun olmaması durumlarında gerçekleştirilir. Meme büyütme ameliyatları farklı nedenlerle de gerçekleştirilebilir.

·         Cinsiyet değişimi sürecinde meme oluşturmak için protezle meme büyütme ameliyatı yapılır.

·         Emzirme ya da ciddi kilo kaybı sorunları nedeniyle sarkan ya da hacmini yitiren memelerin toparlanması amacıyla gerçekleştirilir.

·         Göğüs duvarı anomalisi sebebiyle meme yapısında gelişme olmayan kadınlarda meme hacmini sağlanması amacıyla meme büyütme ameliyatı yapılır.

Meme Büyüklüklerine Nasıl Karar Verilir?

Meme büyüklüğüne hasta ve doktor arasında gerçekleştirilen fikir alışverişleri sonucunda karar verilir. Meme büyüklüğüne karar verirken dikkat edilmesi gereken konular;

·         Meme tabanı büyüklüğü

·         Göğüs duvarı özellikleri

·         Memeler arasındaki asimetri sorunu

·         Memenin göğüs duvarında nasıl yerleştiği

·         Meme dokusundaki kalınlık

Farklı ebatlara sahip olan pek çok protez çeşidi bulunur. Hastaların ameliyat konusundaki motivasyonları karar mekanizması ve tercih edilecek protezin şekli ile büyüklüğü konusunda en önemli faktörlerden biridir.

Hastalar ne kadar değişim istediği ve değişimlerin ne kadar fark edilmesi gerektiği gibi konular da konuşulmalıdır. Burada estetik açıdan uygun sınırların belirlenmesi son derece önemlidir.

Silikon Protezler Alerji Yapar Mı?

Meme büyütme ameliyatlarında genellikle silikon meme protezleri tercih edilir. Bu protezler genellikle ömür boyu kullanılacak gibi tasarlanırlar. Bunun yanında 10 seneden sonra protezlerde meydana gelebilecek sızıntılara karşı düzenli olarak tetkik edilmesi gerekir.

Vücuda yerleştirilen protezler vücudun alerjik reaksiyon göstermeyeceği malzemelerden üretilirler. Meme büyütme uygulaması sonrasında vücutta yabancı cisim reaksiyonu durumları söz konusu olabilir. Vücuda yerleştirilen protezler vücudun üretmiş olduğu bir örtü ile sarılır. Bu durum protezde kapsül olarak isimlendirilir.

Silikon Protezlerde Patlama Durumları Söz Konusu Olur Mu?

Silikon protezlerde patlama gibi durumlar söz konusu olmaz. Fakat zamanla hacim kaybı durumları gözlemlenebilir. Meme büyütmede kullanılan silikon protezlerde hacim kayıpları hızlı bir şekilde değil uzun bir dönemde gerçekleşir. Bu nedenle silikon protezlerde patlama gibi bir durumun gerçekleşmesi söz konusu olmayacaktır.

Üretim aşamasında gerçekleştirilen testlere rağmen nadir bir şekilde üretim hatası durumları söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda silikonun dış kapsülünden sızıntı olarak silikon hacminin azalması durumları söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda silikon protezlerin çıkarılması ve yerine yenilerinin eklenmesi gerekir. Protez üreticileri genellikle bu gibi durumlar için protezlerine 10 yıl boyunca garanti sağlarlar.

Meme Büyütme Ameliyatlarında İz Kalır Mı?

Kesi bulunan ameliyatların tamamında iz kalma durumları söz konusu olur. Meme büyütme ameliyatlarında ise başarılı bir operasyonla beraber izlerin belli olmayacağı ya da dikkat çekmeyeceği yerlerin tercih edilmesine özen gösterilir.

Meme büyütme ameliyatlarında tercih edilecek olan protezlerin yerleştirilmesi için meme altı bölgeye çeşitli yerlerden kesi atılabilir. Bu kesilerin nerede ve nasıl olacağı;

·         Hastaların isteğine

·         Hastanın meme yapısına

·         Doktorun tercihine bağlıdır.

Çoğunlukla meme altı kıvrımından 4-5 cm kadar bir kesi protezin yerleştirilmesi açısından yeterli olur. Koltuk altından, meme başından ve hatta göbek deliğinden girilerek meme protezlerinin yerleştirilmesi mümkündür.

Ameliyat gerçekleştirildikten sonra ilk 4 gün komplikasyonların en sık görüldüğü dönemdir. Gerginlik, ödem ya da renk değişikliği durumları ile bu dönemde karşılaşılır. Bu dönemde hastaların dinlenmesi tavsiye edilir. Meydana gelen komplikasyonlar bir hafta sonrasında hafiflemeye başlayacaktır. Hastalar ameliyattan birkaç gün sonrasında rahat bir şekilde araba sürebilir, sosyal ve iş yaşamlarına dönebilirler.

Türkiye’de Meme Büyütme Fiyatları

Türkiye’de meme büyütme ameliyatı sıklıkla gerçekleştirilen başarılı operasyonlar arasında yer alır. Ülkede dövizin yüksek olması nedeniyle yurt dışından gelen kişiler için bu tedaviler son derece uygun fiyatlıdır. Bu nedenle Türkiye’de sağlık turizmi özellikle son zamanlarda pek çok uluslararası turist tarafından tercih edilir. Türkiye’de meme büyütme fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız bizi aramanız yeterlidir.

 

Yorum Yazın

Ücretsiz Danışmanlık