Türkiye’de Meme Küçültme Fiyatı İyileşme ve Sonuçları Nelerdir?

Türkiye’de Meme Küçültme Fiyatı İyileşme ve Sonuçları Nelerdir?

Vücut, genetik alt yapı ve büyüme, gelişme dönemlerinden itibaren kişilerin maruz kaldıkları çevresel faktörlerin etkisi altında şekil alır. Genetik ve çevresel faktörlerin dışında bazı sağlık problemlerinin ortaya çıkabileceği gibi vücut dokularında hayat kalitesini olumsuz şekilde etkileyecek gelişme durumları söz konusu olabilir. Bu gibi sorunlarda meme küçültme ameliyatlarına sıklıkla başvurulur.

Meme küçültme ameliyatı, memede bulunan fazla yağ dokusu, cilt dokusu ve salgı bezlerinin cerrahi operasyonlarla vücuttan çıkarılmasıdır. Meme küçültme ameliyatı, büyük ve yoğun meme dokusu bulunan kadınlarda kozmetik amaçlarla yapılabileceği gibi büyük meme dokusuna ikincil olarak çıkan bazı sağlık problemlerinin giderilmesi bakımından da gerçekleştirilebilir.

Meme Küçültme Ameliyatı Neden Yapılır?

Meme dokusu, vücudun sağlıklı şekilde yaşamını devam ettirebilmesi açısından hayati bir göreve sahip değildir. Fakat meme dokusunun normal sınırlardan daha fazla hacme sahip olması, kas, iskelet problemleri başta olmak üzere çeşitli sağlık problemlerine neden olur. Bunun yanında kişilerde ruhsal, zihinsel ve sosyal açıdan bütüncül sağlığın elde edilmesine adına meme dokusunun ihtiyaca uygun şekilde tekrardan düzenlenmesi gerekir. Bu açıdan meme dokusunun makul ölçülerde azaltılması önemlidir.

Bazı durumlarda meme küçültme ameliyatı yapılmasına ihtiyaç duyulabilir. Bunlar;

·         Fiziksel aktivitelerin kısıtlanması sorunları

·         Kişilerde rahatsız edici görünümler sebebiyle hayat kalitesinin psikolojik ve sosyal bakımdan olumsuz bir şekilde etkilenmesi

·         Büyük meme boyutuna bağlı olarak göğüs bölgesindeki sinirlerde fonksiyon ya da hasar kaybı durumlarının yaşanması

·         Kronik tipte omuz, bel sırt ve boyun bölgelerinde ağrı durumlarının söz konusu olması

·         Meme dokusunun altında bulunan cilt bölgesinde yaygın iltihaplanma, döküntü ya da kızarıklık sorunlarıdır.

Meme Küçültme Ameliyatı Nasıl Gerçekleştirilir?

Meme küçültme tedavisi lokal ya da genel anestezi altında gerçekleştirilen cerrahi bir uygulamadır. Ameliyat sırasında memeye ait bağ, yağ, cilt ve salgı dokularının bir kısmının cerrahi yöntemlerle vücuttan çıkarılması sağlanır. Bu işlemlerde liposuction gibi uygulamalarla fazla yağ dokularının özel bir şekilde alınması da sağlanabilir. Dokuların çıkarılma işlemlerinde çoğunlukla ciltte gerçekleştirilen kesiler ile ameliyat tamamlanır.

Ciltte gerçekleştirilen kesiler gelecekte çok fazla iz bırakmaması açısından meme dokusunun hemen altından, kolay bir şekilde görülmeyecek ve kozmetik açıdan estetik olarak iyileşmeye imkan verecek şekillerde sağlanır. Bunun yanında meme dokularına uygun şekil ve boyutların verilmesi ve mevcut meme dokularının korunması açısından meme ucu çevresine de kesi işlemleri gerçekleştirilebilir.

Belirlenene meme dokularının alınmasından sonra kesiler uygun şekillerde kapatılıp memeye son şeklinin verilmesi sağlanır. Bazen meme ucunun anatomik yerleşimleri memenin son boyutlarında kötü bir şekilde görüneceği için meme ucu dokusu ek cerrahi işlemlerle memenin daha yukarısına taşınabilir.

Ameliyattan sonra iki memenin de simetrik görünecek şekilde boyut ve şekillendirilmesi amaçlanır. Fakat cerrahi kesi bölgesinin iyileşme süreçlerinin farklı seyretmesi sebebiyle ameliyattan sonra asimetrik görünüm meydana gelmesi riski vardır. Bu durumda ek cerrahi girişimlerin uygulanması durumları söz konusu olabilir. Ameliyatın ardından meme ucu dokusunda küçülme durumları da söz konusu olabilir. Ameliyatın ardından cerrahi kesi yerlerinde küçülme olsa da tamamen ortadan kalkması durumları söz konusu olmaz. Bir miktar iz kalması gibi durumlar yaşanabilir. Estetik ameliyat sonrası giyim konusunda da hastaların dikkatli olması gerekir.

Meme Küçültme Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Meme küçültme cerrahi, genel ya da lokal anestezi altında gerçekleştirilen küçük çaplı bir işlemdir. Bu bağlamda cerrahi esnasında ve sonrasında bazı komplikasyonların meydana gelmesi durumları söz konusu olabilir.

Meme küçültme ameliyatı riskleri şu şekildedir;

·         Kronik hastalığı bulunan kişilerde ameliyattan sonraki dönemde altta yatan hastalığa bağlı semptom ya da rahatsızlıkların ortaya çıkması

·         Ameliyat yapılan bölgede morarma ya da kanama durumları

·         Uygulanan anestezi işlemine bağlı olarak alerjik reaksiyonların, solunum ya da kalp, damar sistemi ile alakalı komplikasyonların ortaya çıkması

·         Emzirme işleminin zorlaşması ya da emzirme fonksiyonlarının tamamen kaybedilmesi

·         Ameliyat yapılan bölgede enfeksiyon sorunlarının meydana gelmesi

·         İki meme arasında şekil ya da boyut farklılığı oluşması, asimetrik görünümlerin meydana gelmesi nedeniyle ek cerrahi işlemlerin uygulanması

Meme küçültme ameliyatlarında meydana gelebilecek riskler konusunda önlem alınsa da öngörülemeyen durumların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Fakat bu durumların üstesinden gelebilmek açısından müdahalelerin ameliyat ekipleri tarafından yapılması önemlidir.

İlk 24 saatte sıklıkla görülen risk durumu kanama problemleridir. Bu durum yaklaşık her 100 hastadan 1-2’sinde görülebilir. Kanamaların miktarları takip edilerek gerilemeyeceğinin öngörülmesi durumunda aynı gün içerisinde boşaltım işlemi yapılır. Bu kanama durumları estetik durumlarını etkilemeyecektir. Ek bir anestezi altında operasyonlar gerçekleştirilir.

Erken haftalarda sıklıkla karşılaşılan komplikasyon durumlarında yara yeri enfeksiyonları ve buna bağlı meydana gelebilecek dikiş bölgelerinde iyileşme sorunlarıdır. Bu durumda dik izin yatay izle birleştiği ve gerginliğin fazla olduğu yerlerde daha çok görülür.

Yumuşak doku hastalıkları, diyabet, sigara gibi koşullar bu komplikasyon durumlarının risklerini yükseltir. Operasyondan önce yumuşak doku ve diyabet durumlarının kontrol altında olması ve sigara tüketimlerinin mümkünse kesilmesi oldukça önemlidir.

Meme Küçültme Ameliyatı Öncesi Hazırlık Aşaması

Meme küçültme ameliyatı sağlık nedeniyle gerçekleştirilen cerrahi işlemlerden biridir. Meme küçültme ameliyatı öncesi özel bir hazırlık süreci gereklidir. Hazırlık sürecindeki aşamalara dikkat edilmesi, ameliyat başarısının artmasını sağlar. Bunun yanında sonrasında meydana gelebilecek muhtemel komplikasyonların önlenmesi açısından da oldukça önemlidir.

Bu açıdan meme küçültme ameliyatından önce hazırlık aşamalarına dikkat edilmesi önemlidir;

·         Hastaların çeşitli sağlık sorunlarına yönelik olarak kullanmış oldukları kan sulandırıcı ilaçların ameliyattan belli bir süre öncesinde bırakılması ya da alternatif ilaç tedavileri ile değiştirilmesi gerekir.

·         Hastaların tıbbi öykülerinin detaylı olarak doktorlar tarafından öğrenilmesi önemlidir. Fizik muayene yapılarak ameliyat bölgesi ile genel vücut sağlığının değerlendirilmesi konularına özen gösterilmelidir.

·         Hastaların genel sağlık durumlarının değerlendirilmesi bakımından kan ve bunun yanında görüntüleme tetkiklerinin planlanması gerekir. Sonuçlara bağlı olarak ameliyattan önce gerekli tedbirler alınmalıdır.

·         Hastaların meme boyutlarına ve şekillerine bağlı olarak beklentiler karşılanır.

·         Ameliyat öncesinde anestezi türlerine karar verilmesi gerekir.

·         Hastalara işlem ile alakalı bilgiler verilerek ameliyat sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonlar açısından detaylı bilgilendirmeler yapılmalıdır.

·         Cerrahi uygulamalardan önce meme dokularının fotoğraflarının çekilmesi, kıyaslamaların ve boyutların ölçülerek işlem hatlarının çizilmesi ve ameliyatın planlanması önemlidir.

Bunun yanında;

·         Meme kanseri gibi sağlık problemlerinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi açısından işlemden önce bazal mamografi ölçümleri yapılmalıdır.

·         Antienflamatuvar ilaçlar, tiroit ilaçları gibi medikal tedavilerin ameliyattan önceki dönemlerde düzenlenmesi önemlidir.

Kimler Meme Küçültme Ameliyatı Olabilir?

Meme küçültme ameliyatı uygulamalarında ameliyat ihtiyaçlarının doğru bir şekilde belirlenmesi oldukça önemlidir. Hastaların beklentileri ve istekleri yanında doktorları hasta ile ilgili değerlendirmeleri de ameliyat ile ilgili kararların belirlenmesi açısından önemlidir. Bazı durumlarda ameliyat kararlarının hemen verilmemesi ya da ertelenmesi durumları söz konusu olabilir.

Ergenlik

Meme küçültme ameliyatlarında belli bir yaş kriteri yoktur. Bunun yanında meme gelişimlerinin devam ettiği ergenlik dönemlerinde meme dokusu henüz tam olarak olgunluğa ulaşmadığı için erken dönemlerde ameliyat kararlarının verilmesi doğru olmayacaktır. Meme küçültme ameliyatı sonrası meme dokusunun büyümesinin devam edebilmesi ya da cerrahi işleme ikincil olarak kozmetik bakımdan kötü şekilde gelişim göstermesi durumlarının önüne geçilmesi bakımından ergenliğin tamamlandığı kabul edilen yaşlarda cerrahi işlemler uygulanmalıdır.

Obezite

Vücut ağırlıklarının normalin çok üstünde olduğu obezite hastalarında bütün vücutta olduğu gibi meme dokusunda da yağ miktarlarında artış durumları yaşanabilir. Bu kişilerde, meme küçültme işlemlerinden önce hastaların kilo vermesine yönelik olarak yaşam tarzlarında değişiklik yapmaları önerilir. Kilo vermeyi planlayan kişilerde kilo kaybı olmasından sonra meme boyutları bakımından değerlendirmeler tekrardan yapılır. Beslenme alışkanlıklarının düzenlenip diyet uygulanması ve düzenli egzersiz programlarının başlanması halinde meme küçültme ameliyatları hastalarda tatmin edici sonuçlara neden olmayabilir.

Kronik Hastalıklar

Diyabet, kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları gibi kronik hastalıkların varlığında meme küçültme işleminden sonra hastalarda birtakım komplikasyonların gelişmesi durumları söz konusu olabilir. Bu hastalıklar sebebiyle cerrahi işlemler sırasında hastaların yaşamlarını tehdit eden durumlara uğramaları söz konusu olur. Bu sebeple, hastalara cerrahi karar öncesinde ek sağlık sorunları bakımından detaylı incelemeler ve gerekli hallerde mevcut hastalıkların tedavi uygulamaları gerçekleştirilebilir. Meme estetiği uygulamalarından önce birtakım tetkiklerin gerçekleştirilmesi önemlidir.

Sigara ve Alkol Kullanımı

Hastaların sigara ve alkol kullanması hem doku hasarların yol açması hem de cerrahiden sonra komplikasyonların gelişme risklerini artırması sebebiyle ameliyat kararından önce değerlendirmelerin doğru şekilde yapılması önemlidir.

Meme Küçültme Ameliyatından Sonra İz Kalır Mı?

Kesi içeren ameliyatlarda olduğu gibi meme küçültme ameliyatlarından sonra da iz kalma durumları söz konusu olur. Meme küçültme ameliyatı sonrasında erken dönemlerde izler çok daha koyu ve belirgin görünür. Meme küçültme ameliyatlarından sonra 6-12 ay içerisinde ameliyat izleri silikleşir ve cilt renklerine yakın bir görünüm elde edilir. Meme küçültme ameliyatlarında ameliyat izleri bazı hastalarda fark edilmeyecek kadar silik bir hal alır.

Meme Küçültme Ameliyatlarında Hangi Yöntemler Uygulanır?

Meme küçültme ameliyatları gerçekleştirilirken temel basamaklar sarkık olan meme başlarının daha yukarı noktalara taşınması ve gerekli görülmesi halinde meme başının küçültülmesi, fazla olan cilt ve meme dokusunun çıkartılması ve kalan dokuların tekrar estetik olarak şekillendirilmesi işlemleridir.

Yapılan işlemlerde meme başının taşınma şekli ve doku çıkarma yöntemlerine bağlı olarak izler farklılık gösterir. En sık meydana gelen izler meme başının çevresinde dairesel bir iz ya da o izden başlayarak meme altı kıvrımına doğru inen dikey görünümlü bir iz şeklindedir. Meme dokusu miktarının çok olması durumunda meme altı kıvrımları boyunca iz durumları söz konusu olabilir. Bu izler ter bir T harfine benzetilir. Meme büyüklüğü ve uygulanan ameliyatlara bağlı olarak meme küçültme uygulamaları 2-3 saat gibi bir sürede gerçekleştirilir.

Erkeklerde Meme Küçültme Ameliyatları Nasıl Gerçekleştirilir?

Meme küçültme ameliyatları erkeklerde de sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Erkek bireylerde kadınsı meme dokularının gelişimi jinekomasti olarak isimlendirilir. Jinekomasti problemleri çoğunlukla ergenlik dönemlerinde olurken ilerleyen yaşlarda %10-15 hastada gerileme olmadan kalıcı bir durum söz konusu olur.

·         Hastalıklar

·         Birtakım ilaç kullanımları

·         Alışkanlıklar

·         Beslenme alışkanlıkları nedeniyle erkek bireylerde meme büyüklüğü durumları söz konusu olabilir.

Erkeklerde meme küçültme ameliyatı konusunda karar almadan önce meme büyüklüğü nedenlerinin araştırılması gerekir. Jinekomasti düzeltilmesi açısından karar verilirken ne kadar cilt ve doku fazlalığının olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Yağsı dokular liposuction yöntemi ile alınır. Meme başının altında olan sert dokular meme başının koyu bölgelerinde yapılan küçük ve iz bırakmayan kesi ile girilerek çıkartılır. Memede cilt fazlalığı çok fazla ise kadınlarda meme küçültme işleminde olduğu gibi izli meme küçültme işlemlerine ihtiyaç duyulabilir.

Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

·         Meme küçültme ameliyatı sonrası 6-8 hafta boyunca doktorun önerdiği özel sütyenlerin kullanımı gerekir.

·         Meme küçültme ameliyatından sonra gece takiplerin yapılması bakımından hastaların aynı günü hastanede geçirmesi gerekir. Bir problem olmaması halinde hastalar ertesi sabah taburcu edilirler.

·         Kontrollerde yara yerlerinin kontrol edilmesinden sonra bir problem olmaması halinde hastalar duş almaya başlayabilirler.

·         Meme küçültme ameliyatından sonra erken dönemlerde ağır egzersizlerden kaçınılması gerekir. Fakat hastalar için ağır yatak istirahatine gerek kalmaz.

·         İlk kontrole kadar ameliyat esnasında yapılan pansuman işlemleri değiştirilmemelidir.

·         Ameliyattan sonra 4 hafta boyunca hastaların sırt üstü yatması gerekir. Yüzüstü yatmaktan özellikle erken dönemlerde uzak durmak son derece önemlidir.

Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası Emzirme

Meme küçültme işlemi ile süt üreten bezlerin zarar görmesi durumları söz konusu olmaz. Bu sebeple işlemden sonra hastaların emzirmelerinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Fakat bazen süt üreten bezlerin zarar görmesi gibi istenmeyen durumlar da söz konusu olabilir.

Meme Küçültme Ameliyatları Kansere Sebebiyet Verir Mi?

Meme küçültme ameliyatları hiçbir durumda kansere neden olmaz. Aksine dokular uzaklaştırıldığından kanser riskini düşürdüğü ile ilgili görüşler bulunur. Nihai açıdan kanser riskini arttırmadığını kesin bir şekilde söylemek mümkündür.

Meme Küçültme Cerrahisi Neden Gereklidir?

Büyük memelerde kötü kozmetik görünümlerin yanında çeşitli sağlık problemlerine sebep olan birtakım sorunlarda meme küçültme cerrahisi tercih edilir. Bunlar;

·         Sütyen ya da üst giyim ürünlerinin giyilmesinde zorluk yaşanması

·         Kronik karakterlerde sırt, bel ve omuz ağrıları

·         Kötü kozmetik görünüm sebebiyle vücut algılarında bozulma ve psikolojik stres durumları

·         Kronik açıdan omurganın eğik durmasına bağlı olarak duruş bozuklukları, omurga eğriliği ve kamburlaşma sorunları

·         Fiziksel aktivitelerin kısıtlanması sorunları

·         Omurganın eğik durmasına bağlı olarak akciğer sorunları ve nefes darlığı

·         Terleme sebebiyle meme dokusu altında kalan cilt kısmında kızarıklık, tahriş, hassasiyet ve döküntü durumlarında meme küçültme işlemleri düşünülebilir.

Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası Meme Büyümesi Tekrarlanır Mı?

Meme küçültme ameliyatından sonra memelerde tekrardan büyüme durumlar çok az bir ihtimal olsa da görülebilir. Bunun sebebi; kilo alma, kullanılan birtakım ilaçlar, gebelik ve çeşitli hormonal değişimlerin yaşanmasıdır. Bu sebeple meme küçültme ameliyatlarından sonra doktor kontrollerinin aksatılmamasına, egzersiz programlarına devam edilmesi ve ideal kiloların korunması son derece önemlidir.

Meme Küçültme Ameliyatlarının Avantajları Nelerdir?

Meme küçültme cerrahisi ile beraber büyük boyutlu meme dokusu bulunan kişilerde meydana gelen olumsuz sonuçların giderilmesi sağlanır. Bu açıdan meme küçültme işlemlerinin pek çok avantajı bulunur.

·         Hastaların vücut algıları düzeltilerek psikolojik bakımdan fayda elde edilir.

·         Kozmetik açıdan yüz güldüren bir görünüm elde edilmesi mümkün olur.

·         Fiziksel aktiviteler çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilir.

·         Sırt ve bel ağrıları gibi kronik ağrı problemleri ve kamburluk sorunlarının giderilmesi mümkün olur.

Meme küçültme ameliyatlarının pek çok avantajı bulunduğundan günümüzde sıklıkla tercih edilen uygulamalar arasında yer alır. Bu ameliyatların alanında uzman cerrahlar tarafından ve donanımlı hastanelerde gerçekleştirilmesi son derece önemlidir.

Türkiye’de Meme Küçültme Fiyatları

Türkiye’de meme küçültme uygulamaları oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin yanında son derece uygun fiyatlı olması ile de dikkat çeker. Bu nedenle sağlık turizmi kapsamında meme küçültme ameliyatı için Türkiye sıklıkla tercih edilen ülkelerden biridir. Türkiye’de meme küçültme fiyatları ve çok daha fazlası ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yazın

Ücretsiz Danışmanlık