Mide Botoksu Nedir? Türkiye Mide Botoksu Fiyatları

Mide Botoksu Nedir? Türkiye Mide Botoksu Fiyatları

Kilo verme yöntemleri içerisinde yer alan mide botoksu endoskopik yöntem ile midenin belirli kısımlarına botilinum toksini enjekte edilmesine verilen isimdir. Bu uygulama cerrahi bir yöntem olmadığından herhangi bir kesi işlemine gerek duyulmadan %15-20 oranında kilo kaybı olması hedeflenir. Mide botoksu uygulaması ghrelin olarak isimlendirilen açlık hormonunun azalmasını sağlar ve bunun yanında mide boşalmasının yavaşlaması durumu söz konusu olur.

Bu durumda hastalarda iştah azalması ile geç acıkma durumları söz konusu olur. Mide boşalmasında oluşan gecikme, yemek sonrasında meydana gelen ani kan şekeri yükselmesi ve düşmelerinde de etkili olur. Bu sayede kişilerin gün içerisinde daha stabil kan şekeri seviyeleri olması sağlanır.

Mide Botoksu Uygulaması Nasıl Gerçekleştirilir?

Mide botoksu uygulaması mide botoks enjeksiyonunun ağız yolu ve endoskop ile ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir. Uygulama yapılırken hastalara genel anestezi verilmesine ihtiyaç duyulmaz. Bu uygulama obezite tedavileri için gerçekleştirilen diğer işlemlerde olduğu gibi cerrahi operasyon kategorisinde yer almaz. Bu nedenle uygulanan işlem son derece güvenli ve tehlikesizdir. Hastalara uygulanan botoks miktarları kişilerin sağlık durumlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Çoğunlukla 15 dakika kadar süren mide botoksu işlemleri hastalarda herhangi bir ağrı durumunun yaşanmasına neden olmaz.

Mide botoksu uygulaması cerrahi bir müdahale gerektirmediğinden kişilerin vücutlarında herhangi bir kesi açılması durumuna ihtiyaç duyulmaz. Ağız yolu ile uygulanan bir yöntem olduğu için işlem bittikten sonra hastaların birkaç saat gözetim altında tutulması yeterli olacaktır.

Mide Botoksu Yan Etkileri Var Mıdır?

Mide botoksu uygulaması yaptıranlar bu uygulamanın yan etkilerini işlemin gerçekleştirildiği gün ve sonraki 2-3 gün içerisinde görmeye başlayacaktır. Mide botoksu yöntemi uygulandıktan 2 ya da 3 gün sonrasında bireylerin acıkma hislerinde yavaşlama ve azalma görülecektir. Buna bağlı olarak kişilerde yaklaşık 2 hafta sonra kilo kaybı yaşanacaktır. Bu süreç yaklaşık olarak 4-6 ay kadar sürer. Mideye uygulanan botoks etkisi 4-6 ay arasında etkisini gösterecektir. Bu sebeple yöntemin vücutta kalıcı hasarlar bırakması gibi istenmeyen durumlar söz konusu olmaz. Bunun yanında hem mide botoksunun hem de vücudun diğer bölgelerine uygulanan botoks işlemlerinin herhangi bir yan etkisi bulunmaz.

Mide botoksu işlemi mide bölgesinde yer alan düz kasları etkileyecek bir şekilde uygulanır. Bu sayede sinir sistemi veya sindirim sisteminin olumsuz şekilde mide botoksundan etkilenmesi söz konusu olmaz. Ancak kas hastalığı olan ve botoks uygulamalarına karşı alerjisi bulunan kişilerde bu uygulamalar olumsuz tepkimelere yol açacağından uygulanmaz. Bu sayede potansiyel bir yan etki ve risk engellenmiş olur.

Mide Botoksu İşlemi Kimler İçin Uygundur?

Mide botoksu uygulaması;

·         Vücut kitle indeksi 25-40 arasında olan kişiler

·         Obezite ameliyatı koşullarına uygun olmayanlar

·         Ek hastalıklar nedeniyle ameliyat olamayan kişiler

·         Cerrahi tedavi istemeyen kişilere uygulanabilir.

Mide Botoksu İşlemi Kimler İçin Uygun Değildir?

Mide botoksu uygulaması;

·         Botoksa alerjisi olan

·         Kas hastalığı bulunan kişiler için uygun bir yöntem değildir.

Bunun yanı sıra midesinde ağır gastrit ya da ülser olan hastalar, bu hastalıkların tedavisinin gerçekleştirilmesi halinde mide botoksu için uygun olurlar.

Mide Botoksu Uygulaması Avantajları Nelerdir?

Mide botoksu avantajları çok fazla olduğundan günümüzde sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biridir.

·         Uygulama endoskopik bir yöntem olduğundan uygulamadan sonra ağrı durumları yaşanmayacaktır.

·         Mide botoksu cerrahi bir uygulama değildir. Bu sebeple işlemde herhangi bir kesi işlemi gerçekleştirilmez.

·         Mide botoksu işleminde hastanede yatışa gerek duyulmaz.

·         İşlem sedasyon altında yapıldığından genel anestezi uygulanmasına ihtiyaç yoktur.

·         Mide botoksu işlemi endoskopi ile gerçekleştirilen bir işlem olduğu için hastalar işlemden sonra normal yaşamlarına rahatlıkla dönebilirler.

·         Yalnızca 15-20 dakika gibi kısa bir sürede işlemin tamamlanması mümkün olur.

Mide Botoksu İşleminde Hastalar Ne Kadar Kilo Verir?

Endoskopik mide botoksu uygulamasında hedeflenen kilo kayıpları %15-20 civarında gerçekleşir. Bunun yanında verilecek kilolar hastaların spora harcadıkları zamana, diyete uyumlarına ve bazal metabolizma hızlarına bağlıdır.

Mide botoksu uygulaması cerrahi bir işlem olmadığından endoskopik bir yöntem ile ağızdan girilerek işlemin gerçekleştirilmesi mümkün olur. Bu nedenle herhangi bir kesi yapılmasına ihtiyaç duyulmaz. Mide botoksu işlemi sırasında hastalar anestezi altında uyutulur ve işlemin ardından hastalar kendilerine geldikten sonra taburcu işlemleri gerçekleştirilir. Mide botoksu işleminin ardından hastaların hastanede yatmalarına gerek duyulmaz. Bunun yanında hastaların aynı gün içerisinde normal yaşamlarına dönmelerinde de herhangi bir sakınca bulunmaz. Yine de işlem sırasında hastalar sedasyon isimli kısa bir anesteziye maruz kaldıkları için kişilerin 3-4 saat araç sürmeleri gibi dikkat gerektiren işler tavsiye edilmez.

Mide Botoksu İşlemi Kalıcı Hasarlara Neden Olur Mu?

Mide botoksu tedavi süreci içinde kullanılan ilaçların etkisi 4-6 ay gibi bir sürede tamamen vücuttan atılır. Bu nedenle mide botoksunun insan vücuduna herhangi bir kalıcı etkisi yoktur.

Mide botoksu uygulamasından sonra 2-3 gün gibi bir sürede acıkma hissiyatı azalacaktır. 2 haftadan sonra kişilerde kilo kayıpları başlar. Mide botoks işlemi sadece midedeki düz kaslara uygulandığı için sinir hücreleri ile bağırsak hareketlerine bir etkisi yoktur. Bu nedenle bağırsak tembelliğini artıracak bir etkisi bulunmaz. Mide botoksu sonrası kişilere özel olarak hazırlanan diyette, bağırsakların çalışmasına yönelik gıdaların diyete alınması ile bağırsak tembelliğinin düzelmesi sağlanır.

Mide botoksu uygulaması, uygun kriterlere sahip olan bireylere rahatlıkla uygulanabilir. 18 yaşından itibaren işlemin uygulanması mümkündür. Üst yaş sınırı ise sedasyon anesteziyi kaldırabilecek düzeyde olan kişileri kapsamaktadır.

Mide Botoksu İşleminin Kilo Verme Garantisi Var Mıdır?

Mide botoksu işlemi de dahil olmak üzere hiçbir yöntemin zayıflama garantisi bulunmaz. Bu nedenle mide botoksu uygulamasına mucizevi bir tedavi olarak bakılmamalıdır. Mide botoksu yönteminin iştahı azaltan etkisi olduğu ve diyete yardımcı olduğu bilinen bir durumdur. Ancak botoks uygulamasından sonra kişilerin yüksek karbonhidrat ile beslenmesi durumunda hastaların başarısız olması durumları söz konusu olabilir.

Mide Botoksu Etkileri Nelerdir?

Mide botoksu uygulaması uygulanış biçimi nedeniyle hastalarda daha az komplikasyon durumlarına sebebiyet verir. Bu nedenle günümüzde tercih edilen alternatif yöntemlerden biri olma özelliğine sahiptir. Mide botoksu işleminden sonra etkileri yaklaşık 2 gün sonra görülmeye başlar.

Meydana gelen iştah kaybı doğrultusunda kişilerin kilo vermesi, işlemin ardından yaklaşık bir aylık süreçte görülmeye başlar. Mide botoksu uygulaması sonrası kişilerin toplam ağırlıklarının %10-15 kadarı 3-6 aylık süreçte kaybedilmesi beklenir. Mide botoksu ile verilen kilolar, kişilerin yaşları, metabolizma hızları ve kişilerin yapmış oldukları egzersiz sıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Mide botoksu uygulaması sonrası egzersizle beraber ortalama 4 ay içerisinde %15-20 civarında kilo verme sağlanır. 6-8 ay içerisinde kişiler kilolarının %40’lık kısmını verebilirler. Bu sayede ideal kilolarına ulaşmaları da mümkün olur.

Mide botoksu etkisi vücutta ortalama 4-6 ay kadar sürecektir. Bu uygulama standart endoskopik bir işlemdir. Uygulanan botoks işleminin insan sağlığına tehlikeli bir yan etkisi bulunmaz. Ortalama olarak 4-6 ay içerisinde enjekte edilen toksinlerin vücuttan tamamen atılması mümkün olur.

Mide Botoksu Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mide botoksu tedavisi sonrası bireyler günlük hayatlarına herhangi bir zorluk yaşamadan dönebilirler. Yöntemin etkili ve verimli olabilmesi için dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunur. Mide botoksu yönteminden beklenen kişilerin toplam kilolarının %10-15’lik kısmının 3-6 aylık sürede kaybedilmesidir. Bu oranlar ve süreler kişilerin metabolik yaşına, beslenme alışkanlıklarına, kilo durumlarına, yaşam tarzlarına göre değişiklik gösterir. Bu yöntem ancak insanların gayretleri ve disiplinleri ile daha etkili olur.

Botoks yöntemi uygulandıktan sonra hastaların beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi de oldukça önemlidir. Mide botoksu uygulanan kişilerin özellikle fast food olarak isimlendirilen yemeklerden uzak durması, aşırı yağ ve karbonhidrat tüketimlerinden uzaklaşmaları gerekir. Kişilerin mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeleri ve öğünlerini aksatmamaları oldukça önemlidir. Bunun yanında asitli içeceklerin tüketimleri de midenin olumsuz bir şekilde etkilenmesine neden olur.

Mide botoksu uygulamasından önce hastalar bu gıdaları tükettiğinde nasıl kilo alıyorsa uygulamadan sonra da kilo vermenin önüne geçeceğinden bu gıdaların tüketimleri bırakılmalıdır. Mide botoksu ile zayıflayanlara bakıldığında düzenli beslendikleri ve hafif egzersiz yaptıkları görülür. Bu sayede mide botoksunu takip eden 4-6 aylık süreçte kişilerin kilo vermeleri mümkün olur.

Mide Botoksu İşlemi Sonrası Beslenme

·         Mide botoksu işlemi sonrası hastalara diyetisyen tarafından hazırlanan listeler verilir.

·         Hastaların ilk üç gün boyunca sıvı gıdalar tüketmesi 4. günden itibaren günde 2 öğün protein ve sebze içerikli besinlerin tüketimine dikkat edilmesi gerekir.

·         Mide botoksu işlemi sonrasında hastalar 2 saat sonra beslenmeye başlayabilirler.

·         Sigara kullanımının mide botoksu uygulamasına pozitif veya negatif bir etkisi bulunmaz. Fakat yine de hastaların bu süreçte sigara kullanımı önerilmez.

·         Karbonhidratlar, asitli içecekler, alkol tüketimi ve şurupların tüketiminin sınırlandırılması gerekir. Kişilerin, beslenme uzmanlarının kendilerine uygun gördükleri gıda türlerini gerekli miktarlarda tüketmeleri gerekir.

Mide Botoksunun Mide Balonundan Farkı Nedir?

Mide balonu işlemi de mide botoksu yönteminde olduğu gibi kilo kaybı amacı ile gerçekleştirilen endoskopik uygulamalar arasında yer alır. Mide balonu hacminin kişilere göre ara sıra ayarlanması gerekmektedir. Bu durum her seferinde kişilere endoskopi yapılması anlamını taşır.

Mide botoksu işlemi tek bir işlem ile 4-6 ay arasında etkili bir iştah kaybı sağlama özelliğine sahiptir. Mide balonu yönteminde mide içerisinde yabancı bir cisim olması nedeniyle nadir de olsa hastalarda bulantı durumlarına sebep olur. Bunun yanında mide balonu geri alındıktan sonra pek çok kişi yeniden iştahının açıldığından şikayet ederler. Mide botoksu etkisi ise yavaş ir şekilde geçtiğinden mide balonunda olduğu gibi ani iştah artışı durumları söz konusu olmaz. Mide botoksu işlemi sonrası mide hacminde küçülme yaşanır. Mide balon uygulamasında ise mide de genişleme durumları söz konusu olur.

Mide Botoksu Yararları ve Dezavantajları

·         Mide botoksu uygulaması düşük maliyetli bir işlemdir.

·         Kolay bir şekilde uygulanabilme özelliği bulunur.

·         Diyet yapan bireylerde hızlı ve etkili sonuç verir.

·         Cerrahi girişimler ile kıyaslandığında daha az invazif ve daha az riskli bir yöntemdir

·         İşlem kısa sürelerde uygulanır ve hastalar aynı gün içerisinde taburcu edilebilir.

Mide botoksu dezavantajları;

·         Kalıcılığı yoktur veya tekrarlandığı zaman aynı sonuçları vermeyebilir.

·         İşlemden sonra belirli oranlarda kanama durumları söz konusu olur.

·         Mide duvarında mide ülseri durumları söz konusu olabilir.

·         Uygun olmayan alanlarda ve deneyimsiz kişiler tarafından gerçekleştirildiğinde perforasyon oluşumu söz konusu olabilir.

Mide Botoksu Hastalarda Şişkinlik Yapar Mı?

Mide botoksu işlemi sadece midede bulunan düz kaslara yönelik gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu nedenle sinir hücreleri ya da bağırsaklara herhangi bir yan etkisi bulunmaz. Bu özellikleri nedeniyle bağırsak tembelliğini artıran bir etkisi yoktur. Mide botoksu sonrasında kişilere özel olarak hazırlanan diyetlerde bağırsakların çalışmasına yönelik gıdalar diyete eklenerek bağırsak tembelliğinin düzelmesi söz konusu olur.

Mide Botoksunun Vücuda Dağılması Durumu Söz Konusu Olur Mu?

Mide botoksu ile yapılan çalışmalarda mide botoks işlemi sonrasında sistemik yayılım gösterilmemiştir. Tamamen lokal bir şekilde sinir iletimini bloke ettiği ve acıkmayı geciktirdiği görülmüştür.

Mide Botoksu İşlemi Nasıl Yapılır?

Pilor obstriksiyonu sonucunda meydana gelen gastroparezi ve akalazya tarzı sindirim sistemi hastalıklarında tercih edilen ve bu tedavilerde rol onayan botoks uzun yıllardır obezite tedavilerinde de kullanılır. Mide botoksu işlemi endoskopik bir girişimdir. Bu nedenle dikiş ve kesi gerekmeden problemleri çözümü sağlanır. Genel anesteziye gerek duyulmayan mide botoksu uygulaması sedoanestezi denilen etki süreleri çok kısa olan bir sakinleştirici ajanla herhangi bir şey hissedilmeden uygulanan basit bir işlemdir.

Mide botoksu öncesi hastaların vital bulgular ile değerlendirilmesi gerçekleştirilir. Midenin endoskopi ile yeniden incelenmesi sağlanır. Kalp monitörü, IV damar yolu açılması, sedasyon ile oksijen hazırlıklarının tamamlanmasından sonra hastaların istemesi durumunda sedaanestezi işlemi uygulanır. Boğaza sokulan endoskopi cihazlarının negatif etkiler yaratmaması için boğaza kayganlaştırıcı spreylerin sıkılması da mümkündür. Bütün bu işlemlerden sonra gastroenterolog; mide, yemek borusu ve pilor sfinkteri incelendikten sonra herhangi bir problemle karşılaşılmaması durumunda uygun alanlara botoksun enjekte edilmesi işlemleri uygulanır. 15-20 dakika içerisinde tamamlanan mide botoksu uygulaması süresi hazırlık ve uygulama alanlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Mide Botoksu Sonrasında Mide Nekrozu Ne Anlama Gelir?

Mide botoksunun olumsuz sonuçlandığı vakaların çoğunda mide nekrozu durumu söz konusu olur. Mide nekrozu durumu minin o bölgesine sıkılan botoks nedeniyle midenin o bölgesinde çürüme ve devamında delinme meydana gelmesidir. Bu durum oldukça tehlikeli olmakla beraber organ yetmezliği gibi durumlara sebebiyet verebilir.

Mide botoksu sonrası reflü obezite cerrahisi için başvuran ve daha önce mide botoksu olan kişilerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Mide botoksunda önce herhangi bir reflü şikayeti olmayan ve mide botoksu sonrasında reflü şikayeti olan hastalar vardır.

Mide Botoksu Uygulamasından Neler Beklenmelidir?

Mide botoksu işleminin tamamlanmasından sonra hastaların sedasyon etkisi geçinceye kadar dinlenme odasında bekletilmesi gerekir. Kişilere bağlı olarak değişiklik göstermekle beraber çoğunlukla 1-2 saat arasında dinlenme yeterli olur. Bunu takip eden süreçte hastalar taburcu olabilirler. Eğer isterlerse kendilerini iyi hissedene kadar hastanede kalabilirler. İlk üç gün boyunca hastaların sıvı ile beslenmesi önemlidir. Birkaç gün boyunca hastalarda halsizlik yaşanabilir. Fakat bu durum geçicidir ve kısa süre sonra kişiler eski durumlarına dönerler.

Tedavinin ardından kilo vermeye yardımcı olması ve verilen kiloları tekrardan alınmasının önüne geçilmesi adına hastaların önerilen diyet planına ve kendileri için hazırlanan egzersiz programlarına uymaları son derece önemlidir. Bu sebeple hastaların tedavisinin ardından yeni diyet ve egzersiz planlarının rahat bir şekilde uygulanması için gereken desteklerin verilmesi son derece önemlidir. Bu durum hastaların sağlıklarını olumlu bir şekilde etkiler ve mide botoksu uygulamasından başarılı sonuçların alınmasına yardımcı olur.

Türkiye’de Mide Botoksu Fiyatları

Türkiye’de gerçekleştirilen mide botoksu işlemleri başarılı olması yanında oldukça uygun fiyatlıdır. Bu nedenle sağlık turizmi açısından da Türkiye sıklıkla tercih edilen ülkelerden biridir. Türkiye’de mide botoksu fiyatları, klinikler ve uzman doktorlar hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Yorum Yazın

Ücretsiz Danışmanlık