İstanbul’da Gebelik Danışmanlığı

İstanbul’da Gebelik Danışmanlığı

Gebelik danışmanlığı ve doğum öncesi bakım gebe kalmadan önce başlamaktadır. Konsepsiyon öncesi sağlığın yükseltilmesi ile sağlıklı gebelik ve doğum süreci bakımından son derece önemlidir. Gebelik öncesi danışmanlık anne, çocuk ve aile sağlığının korunması ve geliştirilmesi bakımından önemli bir yere sahiptir. Anne ve baba adayları genel olarak gebelikten sonra sağlık bakımı alma eğilimindedir. Ancak gebe kalmadan önce çiftlerin anne ve baba olmak için fizyolojik, psikolojik, ekonomik yönden hazır olmaları son derece önemlidir.

Anne ve bebeklerin sağlıklarını olumsuz olarak etkileyen çeşitli faktörlerin ortadan kaldırılması veya kontrol altına alınması doğum, gebelik ve doğum sonu sorunlara bağlı anne ve bebek ölümleri ile buna bağlı sağlık sorunlarının azaltılmasına yardımcı olur.

Gebelik öncesi dönemde beslenme, yaşam şekli, kronik hastalıkların kontrolü ve ilaç kullanımı ile alakalı olarak sağlık çalışanları tarafından yapılan öneriler ve tıbbi girişimler bu dönemde annenin doğum, gebelik ve doğum sonu sürecini sorunsuz bir şekilde geçirmesine yardımcı olur. Bunun yanında anne ve bebek ölümleri ve hastalık durumları da daha az olur.

Gebelik ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonların erken teşhisi ve tedavisi, ölü doğumların ve bebek ölümlerinin önlenebilmesi açısından doğum öncesi ve bakım hizmetlerinin gebelik öncesi danışmanlık hizmetleri ile desteklenmesi oldukça önemlidir.

Gebeliği planlanmış olan kadınların yeterli bakım alamamasının temelinde sağlık hizmetlerine erişim güçlüğü, ekonomik zorluklar, çevreden gizlenmesi, gebeliğin geç farkına varılması, gebelik öncesi bakımın önemi ile alakalı bilgi eksikliği, yanlış inanışlar, kültürel faktörler, sağlık sistemine güvensizlik gibi faktörler yer alır. Bakım hizmetlerinde tüm bu faktörlerin göz önünde bulundurulması ile gereken danışmanlık hizmetlerinin sağlanması önemli bir konudur.

Doğum öncesinde bakım, sağlıklı gebeliklerin saptanması ve bunun sonucunda devamlılığının sağlanması açısından son derece önemlidir. Normal dışı durumların belirlenmesi bakımından önem taşımasının yanında anne ve bebek sağlığı için olumsuz olabilecek faktörlerin saptanması ve giderilmesi gebeliğin öncesinde danışmanlık alınması ile başlar.

Konsepsiyon öncesi danışmanlık gebelik öncesinde eşlerin sağlıklı olması, riskli gebeliklerin önlenmesi, çocuk yapmak isteyen çiftlerin bu kararı almadan önce sağlık durumlarının en iyi seviyeye getirilmesi, ebeveynliğe ruhsal ve fiziksel yönden hazır olup olmadıklarının değerlendirilmesi gibi olguları kapsar.

Gebelik Öncesi Danışmanlığın Amacı Nedir?

Gebelik döneminde normalden sapmaların erken dönemlerde tanımlanması, acil ve uygun girişimlerin başlatılması, ailenin fiziksel ve duygusal sağlığının en yüksek düzeyde olması, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerin anne ve bebek açısından sağlıklı geçirilmesi sağlamak özelde aileye genelde ise topluma sağlıklı bireyler kazandırılması açısından önemlidir.

Gebelik öncesi danışmanlık hizmetlerinde;

·         Risklerin meydana getireceği olumsuzlukları önlemek adına gerekli girişimlerin zamanına yapılması

·         Düzenli ve dikkatli izlenimler ile risk durumlarının erken bir şekilde belirlenmesi

·         Gebeliğin kadın ve ailesi üzerinde meydana getirebileceği emosyanel ve fiziksel değişiklik durumlarının en aza indirilmesi

·         Gebelikte oluşturulabilecek tüm durumlar ile ilgili anne adaylarının bilgilendirilmesinin sağlanması oldukça önemlidir.

Gebelik Öncesi Danışmanlık Faydaları Nelerdir?

Gebeliğin hem fiziksel hem de ruhsal bakımdan daha sağlıklı geçirilmesi açısından etkilidir. Gebelik öncesi dönemde bir sağlık uzmanından bakım almak gebeliğin sorunsuz ve doğumun daha kolay ve sağlıklı geçmesi açısından etkilidir. Bunun yanı sıra anne ve bebek ölümleri ile hastalıkların azaltılması konusunda etkilidir.

Diyabeti kontrol altına alınamayan annelerin, diyabetlerinin kontrol altına alınan anneye göre düşük yapma risklerinin %32 oranında ve fetal anormalliklerin görülme risklerinin ise 7 kat arttığı gözlemlenir. Gebelik öncesi dönemde diyabetin kontrol altında olması düşük, konjenital malformasyon ve gebelik komplikasyonları riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Gebelik sürecinde anne adaylarının ruhsal yapılarında da değişiklik durumları söz konusu olabilir. Gebe kadınların yaklaşık %10’unda depresyon sorunları meydana gelebilir. Bu durumun kontrol altına alınmasında, çevre desteği, psikolojik destek, ve ilaç kullanımları iyileşme süreçlerinin hızlanmasına yardımcı olur. Trisiklik antidepresan ve selektif serotonin geri alım inhibitörlerinin kullanımı ile alakalı araştırmalar bulunmamaktadır.

Doğum Öncesi Danışmanlık

Gebeliğin oluşmaya başladığı süreçte annelerin yaşadığı ruhsal değişimler ve dalgalanmalarla birlikte gebelik durumu tüm aileyi etkiler. Bu nedenle hamilelik süreçlerinde fiziksel ve psikolojik takip ve destek oldukça önemli bir konudur.

Gebelik ile doğum fizyolojik bir süreçtir. Gebelik ve doğum pek çok kültürde hayatın olağan bir parçası olarak görülse de gebeliğe ve aileye yeni katılacak olan bireylere uyum zaman alan bir süreçtir. Gebelikte oluşan duygusal ve fiziksel değişimler ailede gelişimsel ve durumsal açıdan krizlere neden olabilir. Bu süreçte çiftlerin anne baba olmakla ilgili kaygılarıyla baş etmelerinin en iyi yolu gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde bireysel olarak destek almalarıdır.

Anne ve baba adayları bu sayede gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerle alakalı alınan kararların çoğunluğuna katılırlar. Bu katılım, aile yaşam döngülerinde oldukça önemli ve eşsiz bir deneyim olduğu kadar uzun ve zor olan gebelik süreçlerinin daha kolay ve mutlu bir süreç şeklinde yaşanmasına olanak sağlar.

Doğuma hazırlık sürecinde fiziksel hazırlıkların yanında psikolojik hazırlıklar da son derece önemlidir. Doğuma hazırlanan anne ve baba adaylarının psikolojik destek almaları, doğuma ve doğum sonrasına çok daha sağlıklı bir şekilde hazırlanmaları önemlidir.

Gebelik sürecinde ve doğumda yaşanan zorlukların en önemli nedenlerinden biri psikolojik engellemelerdir. Hamilelik döneminde değişen ve aktive olan hormonlar etkisi ile bilinçaltında bulunan süreçler ve bunun yanında yanlış bilgiler ortaya çıkabilir. Doğum anının bilinçaltı bir evrede olması ve anne ile bebeğin bu deneyimden olumlu bir şekilde çıkmaları danışmanlığın önemli hedefleri arasında yer alır.

Psikolojik çalışmalar gebeliğin güçlendirilmesi açısından son derece etkilidir. İçinde yaşanan duygular ile durumların farkındalığının sağlanması ve sürecin daha sağlıklı yaşanmasını kolaylaştırır. Bu şekilde daha bilinçli, farkındalığı yüksek bir ebeveynliğe odaklanmak mümkün olur.

Doğum öncesi bakım ile danışmanlığın pek çok avantajları bulunur. Bunlar;

·         Anne ile fetüsün sağlığının sürdürülmesi

·         Gebelik, doğum ve ebeveynlik ilişkileri açısından kadın ve ailesinin eğitilmesi

·         Doğuma hazırlanan aile ile güvenli bir şekilde ilişki kurulması

·         Gerekli olması durumunda gebe kadınların uygun kaynaklara yönlendirilmesi

·         Risk değerlendirilmesi ve riske uygun çeşitli müdahalelerin gerçekleştirilmesidir.

Hemşire ve danışmanın gebelikteki rolleri;

·         Annenin fizyolojik ve psikolojik olarak doğuma hazırlanması

·         Anneye gebelik, beslenme, genel vücut bakımı, aile planlaması, aktivite, gebelikte tehlike belirtileri, yeni doğanın bakımı, annenin ihtiyaçları konularında bilgi verilmesi

·         Gebelikte meydana gelebilecek olan sorunlu durumlar ile ilgili annelerin desteklenmesi

·         Annenin hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan doğuma hazırlanması

Gebeliğin normal seyretmesi ve bebeklerin sağlıklı olma şansları gebelik danışmanlığı ile çok daha yüksek olur. Bunun yanında ebeveynlerin beklenmeyen bazı riskler ile karşılaşma olasılığı da en aza indirilir. Bu amaçla gebe kalmak planlandığında en az 3 ay öncesinden kadın doğum uzmanına görünmek önemlidir.

Türkiye’de Gebelik Danışmanlığı

Türkiye’de uzmanlardan gebelik danışmanlığı alınabilir. Bu sayede kişiler çok daha sağlıklı bir hamilelik ve hamilelik sonrası süreç geçirebilirler. Bunun yanında Türkiye’de gebelik danışmanlığı hizmetleri oldukça uygun fiyatlıdır. Dövizin burada yüksek olması nedeniyle yurt dışından pek çok kişi bu hizmet için Türkiye’yi tercih eder. Türkiye’de gebelik danışmanlığı hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Yorum Yazın

Ücretsiz Danışmanlık